Les Pruneres som…

 llapis La nostra escolallapis

L’escola pública Les Pruneres es defineix com una escola democràtica, laica, plural i integradora amb l’objectiu que el nostre alumnat rebi una educació integral i harmònica que potenciï les seves capacitats (cognitives, físiques, socials, emocionals, …) amb una atenció especial a la competència lingüística, el desenvolupament de l’autoestima, la solidaritat, el respecte, la convivència i la cohesió social, l’autonomia, la cultura de l’esforç i el treball cooperatiu.

Respectem el ritme d’aprenentatge de cada alumne i potenciem una atenció personalitzada dins d’una escola inclusiva donat molta importància a l’acció tutorial tant individual com grupal. Desenvolupem actituds, estratègies i hàbits de cooperació mitjançant el treball en equip iniciant la reflexió, la discussió i la presa de decisions. Afavorim en l’alumnat espais per tal que desenvolupin una actitud crítica vers allò que els envolta, la vivència i la visió del conflicte o la dificultat com a element de creixement personal, fomentant entre tota la comunitat educativa una actitud positiva per a la convivència. Partint de la prevenció a través del treball de les emocions.

Impulsem la formació del professorat en l’àmbit del treball de les emocions, la resolució de conflictes, amb una metodologia de treball en que l’alumnat sigui el centre del seu aprenentatge, per tal de crear processos de reflexió i de millora tot fomentant un bon ambient entre l’equip docent.

Comptem amb la col.laboració i implicació de les famílies. Creem espais de comunicació que permetin aconseguir un compromís i participació de les famílies cap a l’escola.

Potenciem el respecte i l’estimació pel medi ambient entre tots els membres de la comunitat educativa.

L’escola Les Pruneres està acreditada com ESCOLA VERDA per la tasca que es desenvolupa envers l’entorn i el medi ambient, conjuntament amb l’AFA i l’Ajuntament de Martorelles.

llapisOrganització del centrellapis

Les Pruneres és una escola amb una aula per a cada nivell des de segon cicle d’educació infantil (parvulari de 3 a 5 anys) fins a 6è de primària (de 6 a 12 anys). A cada aula hi ha un tutor responsable del curs. L’escola també té especialistes en música, anglès i educació física, i mestra d’Educació Especial, i altre personal com:

 • Psicopedagoga de l’EAP
 • Personal de suport
 • Personal de pràctiques
 • Personal d’administració i serveis

A nivell pedagògic, l’escola s’estructura en:

 • el Consell Escolar
 • l’Equip Directiu i l’Equip de Coordinació
 • el Claustre, on hi ha dos cicles (Educació Infantil i Cicle Inicial de primària – Cicle Mitjà i Superior de primària) i diverses comissions

L’escola té especial cura amb les necessitats de tots els nens i les nenes de l’escola. Per tant, les mesures d’atenció a la diversitat que apliquem, estan en funció de les necessitats que van sorgint. Per tal de poder fer una millor atenció individualitzada, l’escola intenta fer:

 • Desdoblaments
 • Grups reduïts
 • Reforç amb dos mestres a l’aula
 • Tallers, racons, ambients,…

Tutors, especialistes i càrrecs

 Aquests són els tutors, els especialistes i els diferents càrrecs del personal del centre d’aquest curs escolar.

Descarrega Claustre de Professors 2020-2021

Consell Escolar

L’òrgan màxim de participació en el govern del centre és el Consell Escolar, en el qual hi ha representació de les mares i pares, dels mestres, de l’Ajuntament i del personal no docent, escollits democràticament.

Aquests són els representants de l’escola al Consell Escolar per a aquest curs escolar.

Descarrega Representants Consell Escolar

llapisTractament de les llengüesllapis

La llengua catalana, com a pròpia de Catalunya, és la llengua vehicular i d’aprenentatge de l’escola. S’utilitza en totes les activitats. És en la llengua que es porta a terme l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura. Per tal de potenciar aquest treball es duen a terme reforços en aquesta àrea al llarg de tota l’escolarització (desdoblaments, grups reduïts, intervenció de més d’un mestre a l’aula, etc.)

La llengua castellana s’introdueix des del primer curs de l’Educació Primària.

El centre opta per l’anglès com a llengua estrangera. L‘alumnat inicia l’aprenentatge de la llengua als primers cursos d’Educació Infantil. La llengua anglesa, a l’igual que la resta de les llengües, s’introdueix a partir de la llengua oral, de forma lúdica i competencial, aconseguint una bona actitud per part de l’alumnat i predisposició per a utilitzar-la.

A l’educació infantil i 1r de Primària es segueix la metodologia Artigal (basada en el treball oral de diferents contes), el diary (treball de les emocions entre padrins i fillols en llengua anglesa), les rutines, festivitats (pràctica del vocabulari de les tradicions angleses) i el teatre.

A 2n, i Cicle mitjà es treballa la metodologia «Magic Stone»  en que  es comença a introduir l’escriptura i la lectura tot sempre de manera globalitzada i contextualitzada.  A 5è es treballa amb el “MS Club”, que és la continuació del material treballat.  Es continua amb el treball del diary (a l’aula i fora de l’aula amb els fillols), les rutines, les festivitats i el teatre.

A 4t, 5è i 6è es comença el treball d’un projecte per trimestre, així com el treball per racons en els quals es treballen els diferents aspectes de la llengua (reading, writing, speaking i listening). Aquesta metodologia implica, entre d’altres mesures, un augment de les hores curriculars, una metodologia totalment activa que està donant molt bons resultats. El centre disposa del professorat amb l’especialitat, la titulació i els coneixements adients per impartir aquesta llengua.

llapisPla de Convivènciallapis

OLYMPUS DIGITAL CAMERAL’escola, a l’hora de gestionar i orientar la convivència, propicia potenciar l’equitat educativa i el respecte a la diversitat, ajudant a cada alumne/a a relacionar-se amb ell mateix, amb els altres i amb el món. Promou la implicació i el compromís de tots els agents educatius en la millora de la convivència en el centre i en l’entorn, tot garantint una aplicació ferma i flexible de les normes de convivència. Fomenta la cultura de la mediació com a eina bàsica en la gestió de conflictes per tal de contribuir a una cultura de la pau i la no-violència, juntament amb els valors que fan possible preservar i enriquir la vida de totes les persones. També es treballa la prevenció a partir de l’educació emocional.

llapisEquitat Educativallapis

El curs 2004/2005 l’escola va implementar el “Programa cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres de text i material didàctic”. Però amb el pas del temps i la implementació d’un nou currículum, el centre hem anat variant les metodologies emprades cap a una línia cada cop més competencial, vivencial, manipulativa i cooperativa. Aquesta nova manera de treballar comporta que el llibre de text cada cop perd més el seu protagonisme, convertint-se en un material més i fent necessària la utilització d’altres materials didàctics complementaris i/o activitats com ara: ordinadors, tabletes, sortides pedagògiques, material manipulatiu, material de consulta, llibres de lectura, jocs, robots, … per tal d’assolir els objectius marcats.

Pels motius esmentats s’ha fet imprescindible actualitzar el “Programa per a la reutilització dels llibres de text i material didàctic complementari”, donant pas al “Programa per a l’Equitat Educativa”. Un programa que promou l’accés de tot l’alumnat a tot un material que no sempre pot estar al seu abast. Aquest fet provoca que l’escola esdevé en l’espai òptim per treballar la cohesió social i la igualtat d’oportunitats. En definitiva, que permeti garantir els drets dels infants.

Descarrega Document pagament de la quota TPV

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s