Qui som?

 llapis La nostra escolallapis

Foto escola 14-15La nostra acció educativa es desenvolupa en un marc de tolerància i respecte, potenciant, el desenvolupament de l’autonomia personal, l’esperit crític, la solidaritat, la col·laboració i la convivència. Les Pruneres és una escola d’una línia completa, és a dir, una aula per cada nivell des del Segon Cicle d’Educació Infantil (parvulari de 3 a 5 anys), fins a 6è de Primària (de 6 a 12 anys).  A l’escola ens definim com una escola democràtica, laica i plural amb l’objectiu que els nostres alumnes rebin una educació integral i harmònica que potenciï totes les seves capacitats (intel·lectuals, físiques, socials, …).

Es realitza una atenció especial a:

 • desenvolupar l’autoestima, la solidaritat i el treball cooperatiu
 • desenvolupar la competència comunicativa lingüística, en especial la lectora
 • potenciar la llengua anglesa des de l’inici de l’escolarització
 • desenvolupar la competència matemàtica
 • l’atenció a la diversitat (atenció individualitzada,  2 mestres a l’aula, racons, tallers..)
 • l’acció tutorial
 • la comunicació família-escola
 • desenvolupament de les tècniques de la informació i comunicació

diapositiva1-300x225L’escola Les Pruneres està acreditada com ESCOLA VERDA per la tasca que es desenvolupa envers l’entorn i el medi ambient, conjuntament amb l’AMPA i l’Ajuntament de Martorelles.

llapisOrganització del centrellapis

Les Pruneres és una escola amb una aula per a cada nivell des de segon cicle d’educació infantil (parvulari de 3 a 5 anys) fins a 6è de primària (de 6 a 12 anys). A cada aula hi ha un tutor responsable del curs. L’escola també té especialistes en música, anglès i educació física, i mestra d’Educació Especial, i altre personal com:

 • Psicopedagoga de l’EAP
 • Personal de suport
 • Personal de pràctiques
 • Personal d’administració i serveis

A nivell pedagògic, l’escola s’estructura en:

 • el Consell Escolar
 • l’Equip Directiu i l’Equip de Coordinació
 • el Claustre, on hi ha dos cicles (Educació Infantil i Cicle Inicial de primària – Cicle Mitjà i Superior de primària) i diverses comissions

L’escola té especial cura amb les necessitats de tots els nens i les nenes de l’escola. Per tant, les mesures d’atenció a la diversitat que apliquem, estan en funció de les necessitats que van sorgint. Per tal de poder fer una millor atenció individualitzada, l’escola intenta fer:

 • Desdoblaments
 • Grups reduïts
 • Reforç amb dos mestres a l’aula
 • Tallers

Tutors, especialistes i càrrecs

 Aquests són els tutors, els especialistes i els diferents càrrecs del personal del centre d’aquest curs escolar.

Descarrega Claustre de professors curs 2016-2017

Consell Escolar

L’òrgan màxim de participació en el govern del centre és el Consell Escolar, en el qual hi ha representació de les mares i pares, dels mestres, de l’Ajuntament i del personal no docent, escollits democràticament.

Aquests són els representants de l’escola al Consell Escolar per a aquest curs escolar.

Descarrega Representants del Consell Escolar

llapisTractament de les llengüesllapis

La llengua catalana, com a pròpia de Catalunya, és la llengua vehicular i d’aprenentatge de l’escola. S’utilitza en totes les activitats. És en la llengua que es porta a terme l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura. Per tal de potenciar aquest treball es duen a terme reforços en aquesta àrea al llarg de tota l’escolarització (desdoblaments, grups reduïts, intervenció de més d’un mestre a l’aula, etc.)

La llengua castellana s’introdueix des del primer curs de l’Educació Primària.

teatre-003-300x225És la llengua anglesa en la qual el centre fa l’opció de llengua estrangera. Aquesta s’imparteix des de P3 com a matèria curricular i és utilitzada en diferents activitats de l’horari escolar: esmorzars d’educació infantil, tallers de mitjans audiovisuals, dramatitzacions, cançons, etc.

L’escola ha participat en projectes d’innovació en llengua oral anglesa del Departament d’Ensenyament a l’Educació Infantil, dels cursos 2006 a 2009; i per a l’Educació Primària , dels cursos 2010 a 2012, trobant-se en aquests moments en fase de consolidació. Projectes que impliquen, entre d’altres mesures, un augment de les hores curriculars en aquesta àrea.

llapisPla de Convivènciallapis

OLYMPUS DIGITAL CAMERAL’escola, a l’hora de gestionar i orientar la convivència, propicia potenciar l’equitat educativa i el respecte a la diversitat, ajudant a cada alumne/a a relacionar-se amb ell mateix, amb els altres i amb el món. Promou la implicació i el compromís de tots els agents educatius en la millora de la convivència en el centre i en l’entorn, tot garantint una aplicació ferma i flexible de les normes. Fomenta la cultura de la mediació com a eina bàsica en la gestió de conflictes per tal de contribuir a una cultura de la pau i la no-violència, juntament amb els valors que fan possible preservar i enriquir la vida de totes les persones.

llapisCooperativa escolarllapis

La comunitat educativa va crear el curs 2005/2006 una cooperativa escolar. Aquesta desenvolupa el Projecte cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres de text i material didàctic.
Els objectius que es proposes són:

 • Reutilitzar els llibres de text durant 3 anys (durada mínima).
 • Reduir les despeses de les famílies per a l’educació dels fills.
 • Facilitar el funcionament de les activitats escolars.
 • Estalviar recursos tant en la vessant econòmica com ecològica.
 • Fomentar valors com la cooperació, el compartir, la responsabilitat.
 • Evitar diferències entre l’alumnat.

Per tal d’assolir aquests objectius els nens i les nenes de l’escola van elaborar aquest decàleg, sorgit IMG_5707de l’Assemblea General d’Alumnat de l’escola (desembre 2005):

 • No escriure-hi ni pintar-los.
 • No agafar-los amb les mans brutes.
 • Tenir cura de no perdre’ls.
 • No doblegar-ne els fulls ni estripar-los.
 • Folrar-los.
 • No jugar amb el material de treball.
 • No malgastar el material.
 • No arrencar els fulls de les llibretes.
 • Tornar sempre el material que ens han deixat.
 • No deixar els llibres al terra ni en llocs que puguin embrutar-los.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

Connecting to %s